CarCollect Sustainability

In een wereld waar de automotive industrie veel vervuiling veroorzaakt, vinden wij het als tech bedrijf belangrijk om het milieu een warm hart toe te dragen. Hiervoor hebben we het ‘CarCollect Sustainability’ programma opgezet. Als onderdeel van dit programma zijn we sinds mei 2023 een samenwerking gestart met ecommit om CO₂-uitstoot te compenseren. Ecommit brengt ons dichter bij ons doel: een wereld zonder netto CO₂-uitstoot door voertuigen.

CarCollect ✕ ecommit

De samenwerking met ecommit wordt gebruikt om onze bedrijfsprocessen en de dagelijkse werkzaamheden van ieder teamlid duurzaam te maken. Op beide manieren stoten we namelijk CO₂ uit. Zo gebruiken we als bedrijf bijvoorbeeld stroom en gas, maar reizen we ook individueel het hele land door om op bezoek te gaan bij onze klanten. Via ecommit nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een groenere planeet.

ecommit

Hoe compenseren wij CO₂-uitstoot?

Via verschillende manieren zetten we ons bij CarCollect in om CO₂-uitstoot te compenseren. Zo kopen we jaarlijks CO₂-certificaten bij ecommit. Het aantal certificaten wordt gebaseerd op de hoeveelheid CO₂ die er vrijkomt bij de opgeslagen terabytes data. Hiermee compenseren we de bedrijfsuitstoot. Wij compenseren uitstoot voor personeel door jaarlijks CO₂-certificaten bij ecommit in te kopen. Het aantal certificaten is gebaseerd op de hoeveelheid CO₂-uitstoot per persoon. Voor kantoorpersoneel rekenen we hiervoor een jaarlijkse uitstoot van 3,6 ton CO₂ per persoon. Voor ons buitendienst personeel rekenen we hiervoor een uitstoot van 6,52 ton CO₂ per persoon.

Deze cijfers zijn vastgestelde maatstaven om CO₂ te compenseren. In beide onderdelen zit marge voor overige bedrijfsvoeringen.

Wat is ecommit?

Ecommit biedt oplossingen voor bedrijven die CO₂-certificaten willen aanschaffen op de vrijwillige markt. Waar ecommit zich in onderscheidt, is hun uitvoerige onderzoeken naar duurzaamheidsprojecten. Hierdoor dragen wij met een groen en gerust hart bij aan betrouwbare verduurzamingsprojecten. In feite koopt ecommit grote pakketten CO₂ in en verdeelt deze in kleinere stukken over bedrijven die vrijwillig willen bijdragen aan verduurzaming.

Hoe gebruiken ze het geld?

Het geld waarmee we via ecommit CO₂-certificaten kopen, gebruikt ecommit om nieuwe CO₂-certificaten te kopen bij geverifieerde en betrouwbare duurzaamheidsprojecten. In ons geval kopen wij CO₂-certificaten bij ecommit die afkomstig zijn uit het Scolel’te-project in Mexico.

Het Scolel'te Project

Het Scolel'te-project begon meer dan 25 jaar geleden en biedt eerlijke mogelijkheden aan lokale boeren in de Chipas-regio in Zuid-Mexico. De verkoop van CO₂-certificaten uit de verschillende duurzaamheidsprojecten van Scolel'te financiert grotendeels gezondheidszorg, kleding en onderwijs voor risicogroepen en verarmde landbouwgemeenschappen. Ecommit heeft CO₂-certificaten van Scolel'te ingekocht. Scolel'te laat zien hoe positieve klimaateffecten via ecologisch verantwoorde, CO₂-negatieve praktijken een positief effect kunnen hebben op de wereldwijde koolstofuitstoot, biodiversiteit en gemarginaliseerde gemeenschappen.

The Scolelte Project