Privacyverklaring & Cookiebeleid

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. CarCollect B.V. (hierna: “CarCollect”) respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar websites www.carcollect.com. De rechtsverhouding tussen u en CarCollect wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Opslag van persoonlijke informatie binnen CarCollect

CarCollect is een online automotive platform voor de verhandeling van voertuigen en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren, slaat CarCollect zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten, zoals een naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

CarCollect verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

 • zich aanmeldt voor CarCollect via de website;
 • gebruik maakt van CarCollect;
 • contact opneemt CarCollect;

U bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens kunt u zich niet registreren en/of een account aanmaken en/of gebruik maken van onze support.

CarCollect verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke informatie, zodat u gebruik kunt maken van onze website en bijbehorende diensten. Specifieker worden uw persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het registreren als bedrijf en het aanmaken van een account;
 • het leveren van diensten voor het verhandelen van voertuigen en overige diensten binnen ons platform;
 • het leveren van ondersteuning indien gewenst;
 • indien hiervoor aangemeld, worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze gebruikers op. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • beter te begrijpen hoe onze applicatie wordt gebruikt;
 • verkrijgen van globale bedrijfstrends en statistieken;
 • het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten.
Door het gebruik van onze diensten is het tevens mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van onze Privacyverklaring, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop CarCollect deze heeft beveiligd.

CarCollect bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Bij annulering van uw account worden uw persoonlijke gegevens 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd, tenzij u heeft aangegeven de nieuwsbrief nog te willen ontvangen. Geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden, doch niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw gegevens
CarCollect draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

CarCollect maakt gebruik van Hubspot, MLAB (database) diensten en Yourhosting voor hosting en opslag van gegevens. CarCollect beschikt tevens over een goede firewall en het netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt. Alle verbindingen naar de CarCollect web-applicatie, smartphone/tablet applicatie of middels een API-koppeling gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Het is mogelijk om binnen de applicatie van CarCollect gebruikers op specifieke onderdelen toegang geven, zodat ze geen inzicht krijgen in gegevens waarvan u dat niet wilt. Wachtwoorden van gebruikers worden veilig opgeslagen, met gebruik van hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden
CarCollect zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. CarCollect zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. CarCollect kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten. In dat kader verwijst CarCollect naar het voorgaande, waarin is aangegeven dat wij gebruik maken van bepaalde diensten voor de beveiliging van uw gegevens. CarCollect doet dit uitsluitend aan derden met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten.

De website van CarCollect bevat links naar websites van derden. CarCollect is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van Cookies
Op de websites van CarCollect wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. De cookies die CarCollect plaatst op uw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
 • het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
 • de mogelijkheid verschaffen delen van de website te delen via sociale media;
 • het verbeteren van onze marketingactiviteiten.
 • het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.

Het is mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies. De wijze waarop u dit kunt doen, is afhankelijk van uw browser, zie bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond. Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van de CarCollect website minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics
CarCollect maakt gebruik van Google Tag Manager en Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Tag Manager en Google Universal Analytics verzamelt CarCollect bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u bent ingelogd in de web-applicatie kan CarCollect bovendien gebruik maken van een uniek, willekeurig gegenereerd, user ID om in combinatie met Google Tag Manager en Google Universal Analytics activiteit op zowel de website als de web-applicatie te analyseren. Dit unieke user ID staat los van alle persoonsgegevens die u mogelijk heeft toegevoegd aan CarCollect.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Tag Manager en Google Universal Analytics plaatsen we javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken, kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U heeft het recht CarCollect te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. CarCollect zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u CarCollect verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal CarCollect in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Indien CarCollect mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen, verzoeken of een klacht heeft over het privacyverklaring van CarCollect en/of over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@carcollect.com. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens:
CarCollect B.V.
Bovendonk 15
4707 ZH Roosendaal
support@carcollect.com
KvK-nummer 22039448

Versie: november 2021