Działania zbiorcze CarCollect

Zmień kilka pojazdów na raz za pomocą funkcji działań zbiorczych CarCollect. Zacznij za darmo teraz

Działania zbiorcze CarCollect

Działania zbiorcze CarCollect

CarCollect stara się stworzyć jak najskuteczniejszą i jak najłatwiejszą w obsłudze platformę handlu pojazdami. Dlatego wprowadziliśmy funkcję działań zbiorczych. Dzięki niej możesz wykonać kilka czynności na raz na dużej liczbie pojazdów. Obejmuje to jednoczesne przydzielanie wielu pojazdów jednemu nabywcy, dodawanie kilku pojazdów do nowej lub trwającej aukcji, transport oraz zatwierdzanie płatności.

Oferty zbiorcze

Dzięki funkcji działań zbiorczych CarCollect możesz przypisać wszystkie swoje pojazdy z jednego przeglądu wybranemu oferentowi. Wszystkie Twoje pojazdy są umieszczone na jednej liście na stronie przeglądu zbiorczego. Wybierz cenę, za jaką chcesz sprzedać pojazd z listy rozwijanej. Powtórz tę czynność dla wszystkich pojazdów, a następnie zakończ operację jednym kliknięciem. Już nie musisz zajmować się każdym pojazdem osobno.

Zalety sprzedaży na CarCollect
  • Premia za udaną sprzedaż

  • Duża i aktywna sieć handlowa

  • Łatwa wycena online

  • Innowacyjny proces administracyjny

  • Łatwe dodawanie własnych kontaktów

Aukcje zbiorcze

Jeśli masz długą listę pojazdów i chcesz je dodać do aukcji o określonych cechach, możesz skorzystać z opcji na karcie „działania zbiorcze”. Z łatwością wybierzesz na niej wszystkie pojazdy, które chcesz dodać.

Administracja zbiorcza

Jeśli otrzymałeś kilka płatności i chcesz zatwierdzić zapłatę za wszystkie pojazdy na raz, przejdź na kartę „otrzymano płatność bankową”. Możesz na niej wybrać wszystkie pojazdy, które zostały opłacone i zatwierdzić je wszystkie na raz.

Zbiorcze zatwierdzanie pojazdów

Kiedy wszystkie pojazdy zostaną opłacone i nabywca lub sam sprzedawca dostarczył je na miejsce, możesz wybrać wszystkie te pojazdy i oznaczyć je jako przetransportowane. To spowoduje automatyczne zamknięcie teczki tych pojazdów.